Kỳ thủ Trường Sơn rút lui khỏi giải cờ vua quốc tế HDBank

Kỳ thủ Trường Sơn rút lui khỏi giải cờ vua quốc tế HDBank

Kỳ thủ Trường Sơn rút lui khỏi giải cờ vua quốc tế HDBank