Magnus Carlsen lần thứ ba liên tiếp vô địch cờ vua thế giới

Magnus Carlsen lần thứ ba liên tiếp vô địch cờ vua thế giới

Magnus Carlsen lần thứ ba liên tiếp vô địch cờ vua thế giới